Olgu kohe alustuseks öeldud, et siinses artiklis pole tegemist otseselt droonikindlustusega, vaid tutvustame lahendust, kuidas võimaldada droonil/kopteril hädaolukorras võimalikult pehmelt maanduda. Teadaolevalt ei paku täna Eestis ükski kindlustusandja droonikindlustusteenust. Üheks alternatiiviks on kasutada kindlustuseks langevarju. Hetkel turul saadavalolevate langevarjude tööpõhimõte tugineb langevarju käsitsi avamisel, väljaarvatud kallimad üle 1000€ maksvad ja raskemate ning suurematele kopteritele mõeldud[…]