Täna toimus koosviibimine Lennuameti eestvedamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Lennuameti kutse eesmärgiks oli selgitada mehitamata õhusõiduki käitamise nõudeid Eesti õhuruumis ning tutvustada Eestis tegutsevatele edasimüüjatele mõeldud juhendi koostamise ideed ja arutada selle sisu. Mehitamata õhusõiduki edasimüüja võiks anda tarbijatele muuhulgas ka informatsiooni mehitamata õhusõiduki (sh drooni) käitamist reguleerivate õigusaktide kohta. Kuna edasimüüjal on just esmane kontakt[…]