Eesti riigi loomisest möödub aastal 2018 sada aastat. Tegemist on kahtlemata riigi ajaloo olulisima ja märgilise tähtpäevaga, mis puudutab meid kõiki. Eesti riigi 100. sünnipäev on meie kõigi pidu ja annab meile võimaluse anda ning saada kingitusi! Kingituste all mõeldakse ka eriilmelisi algatusi, mis toovad rõõmu ja õnne meie ümber elavatele inimestele, kogukondadele, meie ettevõtetele[...]