Aerovideod.ee tiim on tänaseks ehitanud üle 200 kolmelt teljelt stabiliseeritud kaameraaluse e. gimbali, mistõttu omame palju kogemusi läbi erinevate gimbali mehhanismide ehituse kui ka tarkvaralise poole. Kõik on pidevalt uuenemas nii mootorid kui ka kontrollerid. Samuti on meie peamiseks arendustegevuseks “Steady” gimbalite igapäevane ehitamine, testimine ning täiustamine.

Gimbalid töötavad mehhaaniliselt alati koostöös kontrolleritega. Peamiselt kasutame oma töös ainult Phobotic Centerpiece kontrollereid, milledel on suur eelis konkurentidega võrreldes. Mitte ainult stabiliseerimise osas vaid on ka oluliselt lihtsam oma kasutusomadustelt lõpptarbijatel. Phoboticu kontrolleri kasutamise puhul on oluline osata oma kaamera gimbalil tasakaalustada -/balansseerida. Phoboticu kontrollerid on mõneti konservatiivsemad balansseerimise tulemuste suhtes ja see omakorda nõuab paremat kaamera balansseerimist gimbalil. Kuna paljud päris täpselt ei tea kuidas kaamera balansseeritud gimbalil võiks olla, tegime ühe näidisvideo Steady 3000 / GH4 kaameraga (vt. allpool).

korrpi aerial steady 3000

Kaamera balansseerimine on väga oluline etapp enne “Autotune´i” vajutamist Phobotic tarkvaras. Kõik peamised probleemid nagu “horizon drift” ehk horisondi ujumine, halb stabiliseerimine jpm – on paljuski sellest tingitud. Gimbali mootori ülesanne on telge oma positsioonil hoida, mitte muuta, mistõttu need ebakõlad kõik esile tulevadki peale kehva balansseerimist. Soovitame aega võtta ja iga telg korralikult tasakaalustada, et gimbal tema igas asendis seisaks laagritel, mitte ei vajuks ära – ainult nii saavutate parima tulemuse.

Balansseeritud gimbal hoiab end igas asendis paigal
Steady 3000  kaameragimbal BMPC4K kaameraga